ATP Analysis Systems
Charm
PocketSwab¢ç Plus
ATP Analysis

PocketSwab¢ç Plus (Charm) CCD
ATP analysis
NR
NR

System Sure II (Hygiena) CCD
ATP analysis
NR
NR


Pi102 (Hygiena) CCD
ATP analysis
NR
NR

Lightning (Biocontrol)   CCD
ATP analysis
NR
NR


Uni-Lite System (Biotrace) CCD
ATP analysis
NR
NR

Clean-Trace (Biotrace) CCD
ATP analysis
30 sec
NR


MAIN HOME PAGE